კომპლექსი "ბერმუხა ბიემჯი"

კომპლექსი ბერმუხა მოიცავს დიდ დარბაზს, მცირე დარბაზსა და კლუბს.